Wat is een bloeizone?

Een Bloeizone is een gebied waar inwoners samen zorgen voor een omgeving waar mensen langer in goede gezondheid kunnen blijven wonen. Waarbij gezondheid meer is dan de af- of aanwezigheid van ziekte. Bloeizones dragen bij aan Positieve Gezondheid: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Bloeizone Estafette

Dankzij de jubileumactie van stichting De Friesland wordt er een Bloeizone Fryslân Estafette georganiseerd!
In de periode van maart tot en met mei dit jaar worden er gedurende 10 weken met 10 Friese Bloeizones activiteiten georganiseerd die een bijdrage leveren aan het betrekken van inwoners bij de activiteiten van de Bloeizones.

Bloeizone Enerzjyk Eastermar

Op maandag 22 mei is de Estafette in Eastermar, locatie 't Mienskipshûs de Kjellingen

Programma

Ochtend: de Twirre start met het project ‘daily mile’.
13.00 uur: de Gezonde Huiskamer van HANNN staat bij de Kjellingen voor fitheidstesten.
14.00 uur: Kearn komt met ‘oma túntsje’,  een leuke, groene verrassingsactiviteit voor de kinderen.
15.00-17.00 uur: kledingverkoop van Menno Westerhof  in it Mienskipshûs de Kjellingen.
Terras en huiskamer van it Mienskipshûs de hele middag open!

Een ieder is welkom!

 bloeizone EA