Logo enerzjyk eastermar soarchyntdoarp

Activiteiten donderdagochtend
Elke donderdagochtend is er van 10.00-12.00 uur een activiteit in het Mienskipshûs, alle leeftijden zijn welkom, opgave is niet nodig.
De activiteit wordt begeleid door een vast groep van vrijwilligers. Wat er qua activiteit gedaan wordt is altijd een verrassing, ideeën kunnen doorgegeven worden aan de vrijwilligers.
Mocht de donderdagochtend een probleem zijn wat betreft tijd of dagdeel en er is wel behoefte om aan te sluiten als deelnemer, geef dit dan door aan het mailadres of telefoonnummer onderaan dit verslag.

De bak- en kookclub
Onder enthousiaste en kundige begeleiding van Floor Schoenmakers is al enkele keren gekookt met een groep inwoners. Met elkaar koken vanaf 16.00 uur en om 18.00 uur zijn partners of 1 familielid welkom om gezamenlijk te genieten van het bereide diner.
Wat er gekookt wordt spreken de deelnemers met elkaar af, de datum voor een volgend moment wordt tijdens het eten gemaakt.
Ant Pingen is de contactpersoon hiervoor.
De eerstvolgende kookavond is op 10 maart 16.00 uur.
Belangstelling, geef het door aan Ant Pingen tel. Nr. 06 44938245

Frijut Frysk Prate

Frijut Frysk Prate bestemd voor niet Friezen, is van start gegaan, Wijbe Postma is hiervoor de docent en ook de contactpersoon. Mocht er belangstelling zijn, geef dit dan door aan Wijbe Postma.
.
Klaverjassen
Er is een groepje die met elkaar klaverjassen, ze spreken met elkaar af wanneer en hoe vaak ze bij elkaar komen. Titus Ahrens ’t Waltsje is hiervoor de contactpersoon.
Wilt u ook klaverjassen meld u aan Titus Ahrens of via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Digitale Help
Heeft u vragen over de tablet, computer of telefoon?
Ondersteuning is geregeld door Lokaal Loket. Elke laatste vrijdag van de maand is hulp aanwezig tijdens de wekelijkse koffieochtend.

Wat is er verder nog mogelijk.
De werkgroep Soarch yn ’t Doarp wil de activiteiten verder uitbreiden. Het volgende voorstel ligt er nog:

  • Fryske Stavering met Swaan Postma, is hiervoor belangstelling geef dit dan door via mailadres/telefoonnummer onderaan dit verslag.
  • Zijn er vanuit de lezers nieuwe voorstellen voor activiteiten? Geef dit door aan mailadres of telefoonnummer onderaan dit verslag, wij stemmen dan af hoe we dit op kunnen pakken.

Ruimte reserveren
Wilt u een ruimte gebruiken dan kan dit op basis van de volgende voorwaarde: voor eigen inwoners op basis van verbinding en ontmoeting in Eastermar.
Voor het reserveren van een ruimte kan een mail gestuurd worden naar
reserveren@mienskipshus.nl
Er wordt dan in overleg de meest geschikte ruimte voor u vastgelegd. Alle ruimten hebben een Friestalige bloemennaam van ons gekregen.
Mogelijkheden voor ruimten zijn te vinden op het scherm in de hal van het Mienskipshûs en op de website van Eastermar.

Wilma de Vries
Namens werkgroep Soarch yn ’t Doarp
Verbinding@enerzjykeastermar.nl
06 28301217