It Mienskipshûs is iepen!

Op zaterdag 24 september hebben we met veel belangstellenden de feestelijke opening van it Mienskipshûs de Kjellingen gevierd.
Wethouder Tytsy Willemsma verrichtte samen met Tjitske Zeilstra de officiële opening
Kort daarvoor had Jan Willem Sietsema de inleiding verwoord.
Wethouder Willemsma was in haar speech heel lovend over Eastermar, het blijkt dat we goed op de kaart staan. Dit is een mooi compliment en dat willen we graag zo houden.

Na de officiële opening konden alle aanwezigen de mooie ruimten bezichtigen en startte de vitamine Ea markt. Hierover is in de Marnijs een verslag opgenomen.

Doarpsbelang Eastermar bood voor de opening een cadeaubon aan van € 800,00, dit is bedoeld als een bijdrage voor een tafeltennistafel. Deze zal tzt door de werkgroep worden aangeschaft. De bedoeling is dat er een in hoogte verstelbare tennistafel komt zodat ook deelnemers in rolstoel of zittend er gebruik van kunnen maken. In een volgende Marnijs zal hier vast vervolginformatie over worden gegeven.
Doarpsbelang wordt via deze weg nogmaals bedankt voor dit cadeau.
Daarnaast hebben we nog enkele mooie cadeaus mogen ontvangen, dank hiervoor.

Tijdens de openingsmiddag kon ieder die hiervoor belangstelling had zich aanmelden voor diverse activiteiten. Ondertussen zijn we een aantal weken verder en willen we de inwoners van Eastermar informeren welke activiteiten al gepland staan en wat er meer mogelijk is.

Dagactiviteit
Met ingang van 6 oktober zijn we op de donderdagochtend van 10.00-12.00 uur gestart met de dagactiviteit (denkend aan knutselen, spellen etc. wat de groep maar wil) Dit wordt wekelijks herhaald. Hiervoor hebben we een aantal vrijwilligers beschikbaar die volgens een schema aanwezig zijn.

Belangstelling om aan te sluiten bij de dagactiviteit, meld u/je dan aan via mailadres verbinding@enerzjykeastermar.nl of telefonisch 06 28301217.
Is er belangstelling voor een ander dagdeel dan kan dit doorgegeven worden op hetzelfde mailadres of telefoonnummer. Graag voorkeur dagdeel vermelden bij de opgave.

Bak- en kookclub
28 oktober is er voor de eerste keer onder begeleiding van Floor Schoenmaker gekookt. Aangezien het nog niet heeft plaatsgevonden op het moment dat de kopij ingeleverd moet worden is er nog geen verslag van deze activiteit. Wel is duidelijk dat voor de eerste bijeenkomt 5 kokers zich hebben aangemeld. Het koken start om 16.30, na koffie/thee en bespreken taakverdeling gaat de groep aan de slag. Partners zijn rond 18.00 welkom om mee te eten.
Op 28 oktober zullen de vervolgafspraken worden gemaakt.

Frijút Fryskprate voor Hollandstaligen
vijf Eastermarder inwoners hebben zich aangemeld voor de activiteit Frijút Fryskprate. Wijbe Postma pakt met de deelnemers de vervolgafspraken op.

Kerststukjes maken
Op 12 december kunnen er Kerststukjes worden gemaakt. Hiervoor hebben we 2 tijdblokken gemaakt: 14.30-16.30/17.00 en 19.30 – 21.30/22.00 uur.
Er kunnen per tijdblok 8 – 10 deelnemers aansluiten, eigen bijdrage is € 5,00 – € 10,00. Het is de bedoeling dat deelnemers zelf een schaal of iets dergelijks meenemen en groen voor het te maken kerststuk. Mocht je veel groen in de tuin hebben, neem dan wat extra mee.
Opgave tot uiterlijk 26 november op mailadres verbinding@enerzjykeastermar.nl of telefonisch 06 28301217.

Activiteiten die nog mogelijk zijn:
De werkgroep heeft nog activiteiten die vrij snel opgestart kunnen worden, dit zijn:
- Digitale Help: door Elle Hoekstra en Bareld Kuilman.
- Fryske Stavering, 10 lessen functioneel Frysk: door Swaan Postma (Aangezien we hier geen of te weinig aanmeldingen voor hebben is hier nog geen vervolg aan gegeven.)
-Klaverjassen: er blijken enkele mensen te zijn die graag een kaartje leggen, zij zijn op zoek naar aanvulling.
Is er belangstelling voor meld u/je dan aan via het mailadres verbinding@enerzjykeastermar.nl of telefonisch 06 28301217.

Vrijwilligers
We kunnen op dit moment gebruik maken van een mooi aantal vrijwilligers voor de diverse activiteiten. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.
Dus bij deze: wilt u vrijwilliger worden, maakt niets uit voor welke activiteit, meld u dan aan via mailadres: verbinding@enerzjykeastermar.nl of telefonisch: 06 28301217

Oproep voor spelmateriaal
Hebt u/jij thuis spelmateriaal wat nog goed en volledig is en waar u/jij wel afscheid van zou willen nemen; schenk het aan it Mienskipshûs. Dit kan gemeld worden bij het eerdergenoemde mailadres of telefonisch. Er zal dan een afspraak gemaakt worden over de ontvangst hiervan.

Lokaal Loket in it Mienskipshûs
Naast de hierboven vermelde activiteiten vanuit de werkgroep Soarch yn ’t Doarp maakt Lokaal Loket ook gebruik van it Mienskipshûs.
Elke vrijdag is er van 10-.00-12.00 uur koffiedrinken en elke 2e maandag van de maand is het Sosjaal Miel, start om 10.00 uur met koffie.

Logo enerzjyk eastermar soarchyntdoarp

Soarch Yn ’t Doarp is een werkgroep van Dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar. In de werkgroep zitten uit Eastermar: Epie Bosma, Eltine Wiersema, Tjitske Zeilstra, Tjitske Wijnsma, Anne Wieke Taekema en Wilma de Vries. Vanuit Kearn en wijkverpleging zijn betrokken: Frouwina van Dekken en Iemie Visser.
Mailadres: verbinding@enerzjykeastermar.nl