Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit Eastermar bestaat sinds 1910, en heeft als doel al haar leden een waardig afscheid te geven. De vereniging heeft ongeveer 1500 leden, die door het betalen van een jaarlijks contributiebedrag recht hebben op een verzorgde uitvaart en een ledenkorting op de rekening. De leden vormen in de Algemene Ledenvergadering het hoogste gezag. De vereniging heeft geen winstoogmerk. Als lid kunt u invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging.

De vereniging is lid van de Federatie van Uitvaart Verenigingen in Friesland. Meer informatie over de federatie en de daarbij aangesloten verenigingen kunt u vinden op: www.uitvaartfederatie.nl.


De Federatie op haar beurt is weer aangesloten bij Nardus, een landelijke organisatie voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.nardus.eu.

Het verzorgen van de uitvaart

De belangrijkste taak van een uitvaartvereniging is het verzorgen van de uitvaart van haar leden. Hiervoor wordt een uitvaartondernemer ingeschakeld die u helpt bij het maken van de juiste keuzes en desgewenst alles voor u kan regelen, zoals opbaring, vervoer, rouwadvertenties en hulp bij het kiezen van een kist. Er wordt uiteraard rekening gehouden met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft een driejarig contract gesloten met Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV in Sumar. In dit contract zijn afspraken gemaakt over de kosten en de kwaliteit van de uitvaart. Het werkgebied strekt zich uit tot Noord-Nederland (met uitzondering van de Waddeneilanden). Als de overledene buiten het werkgebied woont, maar de uitvaart in Eastermar plaatsvindt, bestaat eveneens de mogelijkheid dat Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV de uitvaart verzorgt. Als de overledene buiten het werkgebied woont en de uitvaart eveneens buiten het werkgebied plaatsvindt, brengt Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV u desgewenst in contact met een uitvaartondernemer in de buurt.

Over de bodes

Jouke Hoekstra (1978) uit Sumar is sinds 2016 de vaste bode van De Laatste Eer. Jouke laat zich bijstaan en in een enkel geval vervangen door Sandra Antonides en/of Hiltsje van der Brug. Alle drie de uitvaartleiders dragen hun functie met veel toewijding en zetten zich in voor de mensen die zich in één van de meest kwetsbare periodes in hun leven bevinden. De uitvaartleiders ontfermen zich over alle praktische zaken die bij een begrafenis of crematie komen kijken, zodat de nabestaanden zich volledig kunnen richten op het afscheid van hun dierbare – ook als het om minder traditionele keuzes gaat.

 Bodes DLE Eastermar september 2022

Sandra Antonides (links), Hiltsje van der Brug (midden), Jouke Hoekstra (rechts)

Contactgegevens: Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra BV. Tel. 0511 - 482444   E-mail: info@joukehoekstra.nl

Laatste verzorging overledene

Vanaf 1 juli 2016 was de laatste verzorging van de overledenen in handen van het bedrijf Muneris uit Burgum. Per 1 juli 2022 is Muneris gestopt. De dienstverlening is per die datum overgenomen door "Respekt, lêste soarch".

"Respekt, lêste soarch" is eigendom van Geertje Hoekstra die ook mede-eigenaar was van Muneris. "Respekt, lêste soarch" levert samen met de medewerkers die eerder ook voor Muneris werkten, de vertrouwde dienstverlening zoals we dat van hen gewend waren.

"Respekt, lêste soarch" is telefonisch bereikbaar op 06 - 50931541 en per mail op: post@respekt.frl

Over de kerk

De uitvaartdiensten vinden normaal gesproken plaats in 'De Hege Stins': de protestantse kerk van Eastermar, die ook een aula en bijgebouw omvat. Hier vindt u meer informatie over de historie van de kerk.

Over de koets

Op de eerste ledenvergadering van De Laatste Eer in 1910 werden de eerste bodes en dragers van de vereniging benoemd door het bestuur. De leden van de vereniging lieten weten dat ze vonden dat er een lijkwagen moest komen. Het bestuur plaatste daarop een advertentie in het 'Nieuwsblad voor Friesland', een voorganger van de Friese Koerier die in het oostelijk deel van Frieslan werd gelezen. Ze gaven aan op zoek te zijn naar een ‘gebruikte doch solide en knappe rouwkoets’.
Uiteindelijk werd er een nieuwe koets gekocht bij koetsenmaker Wieringa uit Oldeboorn voor 450 gulden. De zwarte koets oogt klassiek en past binnen de waardigheid die De Laatste Eer realiseert.

de koets van de Laatste Eer