De notulen van de jaarvergadering 2023 van uitvaartvereniging De Laatste Eer kunt u downloaden.

De nieuwe  ALV is gepland op 17 april 2024.

logoDLE