Op donderdag 20 april 2017 is de ‘Nardus Gedragscode Uitvaartzorg’ uitgereikt aan Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Eastermar. Dat gebeurde tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Friese Federatie van Uitvaartverenigingen in Drachten. Wopke Wobbes en Rieneke Kamminga hebben het certificaat en het muurbordje in ontvangst genomen. Nardus is de landelijke overkoepelende organisatie voor uitvaartverenigingen zonder winstoogmerk. In 2019 is de z.g. Nardus Gedragscode vervangen door de Nardus-Norm. Het keurmerk staat garant voor een transparante werkwijze en goede dienstverlening. De Laatste Eer Eastermar hanteert deze Nardus-Norm. Het bestuur hoopt dat leden dat in de praktijk ook ervaren.

gedr code