Zondag 8 december 2019, Hege Stins Eastermar.
Inloop vanaf 18.15 uur, bijeenkomst van 19.00 – 19.30 uur.

Elke 2e zondag in December wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doorgaans wordt het breder getrokken en gaat het niet alleen om kinderen, maar ook om andere dierbaren die we missen.
Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van licht en warmte.

Vorig jaar organiseerden Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team voor het eerst een Lichtjesavond in Eastermar. Een zeer geslaagde bijeenkomst, die zeker in behoefte voorzag. Alle reden om dit initiatief te herhalen en de ‘Eastermarder Mienskip’ te betrekken bij de opzet.
In de weken voorafgaand aan Lichtjesavond Eastermar besteden de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 van Basisskoalle De Twirre in het kader van Wereldlichtjesdag aandacht aan het omgaan met verlies en rouw en alles wat daar bij hoort. Daarom worden ouders met hun kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 ook van harte uitgenodigd de Lichtjesavond Eastermar bij te wonen. Een aantal kinderen uit Eastermar worden gevraagd bij te dragen aan het programma.

Lichtjesavond Eastermar is:
- Bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd, of hoe lang het geleden is maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je liefhebt, blijft voor altijd in je hart en gedachten!
- Een bijzonder samenzijn met muziek, gedichten en heel veel brandende kaarsen. Door deze sfeer voel je de warmte en besef je dat je niet alleen bent met je verdriet.
- Voor iedereen. Het maakt niet uit of je gelooft of niet. Ook als je iemand wilt steunen of om een andere reden een kaarsje wilt branden.


In de laatste week van november wordt huis aan huis een flyer verspreid met daarop onder andere informatie over het programma.
Bij veel uitvaarten worden gedichten gelezen en klinkt er muziek. Wellicht heb je een speciale herinnering aan een gedicht, een lied of muziekstuk en zou je dit graag nog een keer willen horen. Laat het via de e-mail aan ons weten. We proberen jouw inbreng dan te verwerken in de opzet. Telefonisch doorgeven mag ook.
Reageer uiterlijk 25 november naar:
Email: dle@eastermar.nl
Telefoon: 06 – 21295036 Helga Hiemstra
06 – 15196163 Pietsje Elverdink

Lichtjesavond Eastermar is een initiatief van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair team, met medewerking van vele vrijwilligers die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst.
Wij hopen op deze manier samen een ingetogen maar mooie bijeenkomst te hebben waarin wij diegenen gedenken die wij graag nog een tijd in ons midden hadden willen hebben.

Wij hopen je zondag 8 december te ontmoeten.
Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van de vervoersservice van Lokaal Loket:
06 -15626399 (bereikbaar tussen 9 – 12 uur)

lichtjesavond