Voor vragen kunt u terecht bij onze bode, Jouke Hoekstra (tel. 0511 -  482 444) of per mail: .

Voor vragen over het lidmaatschap, contributie en/of ledenkorting kunt u terecht bij onze penningmeester Pieter van Kammen (tel. 0512 - 471 917) of per mail .

Voor vragen over de begraafplaats kunt u contact opnemen met de Fam. Hofstede (06 - 14970621) of per mail: .

Voor vragen aan het bestuur, op- en/of aanmerkingen, kunt u mailen naar: .

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen