Voor vragen kunt u terecht bij onze bode, Jouke Hoekstra (tel. 0511 -  482 444)
of per mail:info@joukehoekstra.nl.

Voor vragen over het lidmaatschap, contributie en/of ledenkorting kunt u terecht bij onze penningmeester Mient van Kammen (tel. 06-15377703 )
of per mail info@dle-eastermar.nl.

Voor vragen over de begraafplaats, kunt u contact opnemen met Sietske Venema, (tel 06-22019710).

Voor vragen aan het bestuur, op- en/of aanmerkingen, kunt u mailen naar:
info@dle-eastermar.nl.