Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
 
Voorzitter: Vacature
Penningmeester Pieter van Kammen
Secretaris: Pietsje Elverdink
Lid: Anne van der Sluis
Lid:     Wopke Wobbes

 

hegestins-naam