Ledenvergadering 2019
Woensdag 10 april 2019, Hege Stins Eastermar.
Spreker: Jos de Keijser (GGZ Friesland) over suïcidepreventie.
Vaststellen jaarlijkse contributie en ledenkorting en vaststellen bestuurssamenstelling.
 
 
 
Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter: Rieneke Kamminga
Penningmeester Pieter van Kammen
Secretaris: Betty Taekema
Lid: Anne van der Sluis
Lid:     Wopke Wobbes

hegestins-naamKontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppe