NIEUWE DATUM Ledenvergadering

In verband met de Coronamaatregelen kon de geplande ledenvergadering op woensdag 8 april jl niet doorgaan. 

De ledenvergadering staat nu gepland op WOENSDAG 14 OKTOBER 2020, om 19.45 uur in de Hege Stins te Eastermar. 

Zie hieronder de uitnodiging en agenda, de notulen van de ledenvergadering 2019, het jaarverslag 2019 en een presentatie van nieuwe rekentabellen. 

 

pdfAgenda ALV 14 oktober 2020

pdfJaarverslag 2019

pdfNotulen ledenvergadering DLE 10 april

pdfPresentatie rekentool

pdfUitnodiging Ledenvergadering 14 oktober 2020

 

Bestuur
Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter: Rieneke Kamminga
Penningmeester Pieter van Kammen
Secretaris: Pietsje Elverdink
Lid: Anne van der Sluis
Lid:     Wopke Wobbes

 

hegestins-naam

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen