Friese cultuurhistorie volop in belangstelling

U heeft het misschien al gezien:
de tweede druk van het succesvolle boek ‘Mearkes út ‘e Wâlden sammele troch Dam Jaarsma’ is recent verschenen. Tegelijkertijd kwam de Nederlandse vertaling uit onder de titel ‘Sprookjes uit de Friese Wouden verzameld door Dam Jaarsma’.

De eerste Fryske uitgave van het boek verscheen in 2014 ter gelegenheid van het honderdste geboortejaar van Frysk schrijver, dichter en volksverhalenverzamelaar Dam Jaarsma. Het boek kwam tot stand in samenwerking met Tresoar en het Meertens Instituut. Het werd zeer goed ontvangen en was binnen enkele maanden uitverkocht. In de Leeuwarder Courant plaatste schrijver Doeke Sijens het boek in de rubriek 'Het beste van 2014' op de tweede plaats van beste Frysk Proza 2014.

Vertaling

Ook na het jubileumjaar 2014 kreeg Stichting Dam Jaarsma regelmatig nog vraag naar het sprookjesboek, zowel van lezers die de verhalen graag in het oorspronkelijke Wâld Frysk lezen als van lezers die de voorkeur geven aan Nederlands.
De vertaling is tot stand gekomen dankzij steun van de provincie Fryslân en het Nederlands Letterenfonds. De redactie is van de hand van Jurjen van der Kooi, de vertaling van Anne Tjerk Popkema. De prachtige illustraties zijn van Peter Boersma & Hilda Groenesteyn.

Cultuurhistorie

Het boek is bedoeld voor jong en oud. Het is geen wetenschappelijk uitgave (al wordt de tekst aan het eind wel verantwoord voor specialisten en geïnteresseerden) maar een prachtig lees- en voorleesboek, dat bovendien een postume hommage is aan Dam Jaarsma.

Jaarsma’s visie op verzamelen, 'bewaren voor het nageslacht’, is ook van toepassing op de uitgave van dit prachtige boek. Het boek heeft een grote meerwaarde omdat het ook een cultuurhistorisch document is, met als oorsprong de sprookjes zoals ze generaties lang doorverteld werden in de Fryske Wâlden. Uit maar liefst 29 plaatsen in de Fryske Wâlden staan verhalen in dit boek.

Verhalen vertellen is een manier om geschiedenis, tradities, normen, waarden en identiteit van generatie op generatie over te dragen en geschiedenis levend te houden. Daarom wordt bij elk sprookje de naam vermeld van degene die het sprookje aan Dam Jaarsma vertelde. Misschien was dat uw vader, moeder, opa of oma, of een ander familielid van u?

Dit mooie boek kan als (voor)leesboek een verbinding vormen tussen jong en oud, tussen vroeger en nu, tussen het landschap van de Fryske Wâlden en de verhalencultuur. Het boek kan als leermiddel gebruikt worden in het onderwijs, maar ook een mooi cadeau zijn. Gezien de verzorgde uitgave is het boek ook zeer geschikt als relatiegeschenk.

Verkrijgbaar in Eastermar

De prijs is € 19,90 (hardcover met kleurenillustraties), zowel voor de Fryske als de Nederlandstalige uitgave.
De boeken zijn natuurlijk ook te verkrijgen in Eastermar: bij Stichting Dam Jaarsma, af te halen in de Verhalenkamer, Snakkerbuorren 6 te Eastermar. Neemt u van te voren even contact op met de beheerder van de Verhalenkamer, Pauline van Apeldoorn, via tel:  0512 - 471885 of 06 – 10854464 of via e-mail: verhalenkamer@eastermar.nl

Stichting Dam Jaarsma wenst u veel (voor)leesplezier!

Sprookjes Dam Jaarsma Nederlands kopie

Mearkes Jaarsma Fries kopie

 

Ander nieuws van st. Dam Jaarsma: