Website www.damjaarsma.nl
E-mail
Facebook www.facebook.com/damjaarsma
Twitter @DamJaarsma
Correspondentieadres Joerelaan 2, 9261 XD Eastermar
Verhalenkamer Sieta Tolsma (; tel. 06 - 57 335 269)
Coördinator dorpsrondleiding  Sieta Tolsma (tel. 06 - 57 335 269)
   
Voorzitter mw. I.C.W.R. (Iris) Rusz (tel: 06 - 24 789 009)
Secretaris mw. S.N.R. (Sharon) van Beek-Koopmans
Penningmeester dhr. W. (Willem) van der Gang
   
   Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 57824126
Bankrekeningnummer: NL18 RABO 0351 9218 42

Bestuur St. Dam JaarsmaBestuur Stichting Dam Jaarsma.
Vlnr: secretaris Sharon van Beek, voorzitter Iris Rusz, penningmeester Willem van der Gang.

bestuurfoto
Bestuursleden (met de klok mee): Sharon van Beek, Iris Rusz, (voormalig bestuurslid Harmke Paulides) en Willem van der Gang tijdens vergadering in het Dam Jaarsmahûs

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

Nei boppen