Doarpsbelang

Mededelingen van Feriening foar Doarpsbelang Eastermar

Op woensdag 4 mei a.s zal de jaarlijkse traditie van de dodenherdenking ook weer in Eastermar plaatsvinden bij de Aldtoer op It Heechsân.

De bijeenkomst begint om 19.45 uur. Na de twee minuten stilte en het officiële gedeelte om 20.00 uur, kunt u uw bloemen neerleggen en op uw eigen wijze eer betonen aan de slachtoffers van oorlog en geweld. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang moet volgens protocol de vlag halfstok hangen.

Op 5 mei kan voluit gevlagd worden.

Bestuur Doarpsbelang Eastermar

Logo Doarpsbelang Eastermar

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen