In februari zijn vijf leerlingen van CBS De Balsemyn en OBS De Bolster drie woensdagmiddagen bezig geweest een zeilklomp te bouwen volgens de officiële voorschriften van het Klompkesilen 'Fryske klompkeklasse'.

Onder begeleiding van Piet Swart, Wieger Zuiderveld en Ale de Vries hebben onderstaande kinderen hun eigen klomp gebouwd. Wij wensen ze veel succes bij het Klompkesilen dat Wettersportferiening Tusken Mar & Leyen op 3 juni 2016 organiseert. Voor hen bestaat ook de mogelijkheid mee te doen aan het Iepen Fryske kampioenskip Klompkesilen (IFK) op 3 september in Dokkum tijdens de Admiraliteitsdagen.

De vereniging heeft meer bouwpakketten aangeschaft, dus voor kinderen die denken, dat wil ik ook: geef je op en wij proberen nog een groepje samen te stellen. 

De trotse bouwers/eigenaren zijn: Johannes de Vries, Fokke Sjoerd v/d Woude, Jacob Zijlstra, Pieter Sipma en Jurjen Tuinstra

Natuurlijk gaan wij ervan uit dat deze wedstrijdschippers bij het Klompkesilen op 3 juni nog veel concurrentie krijgen uit de Vrije Klasse. En we verwachten heel veel supporters!

Wij zien jullie dan graag.

Bestuur WSF Tusken Mar en Leyen
Klompje JurjenKluscursus

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: