IMG 1802
Prolooch Preamsilen, BM-wedstrijden, scholendag en workshops

We begonnen vrijdag met de Scholenwatersportdag, waarvoor we van alle basisscholen uit Eastermar, Jistrum en Burgum groepen 8 hadden uitgenodigd. De Twirre,
De Arke en De Reinbôge kwamen met 102 leerlingen van groep 8, samen met leerkrachten en enthousiaste ouders naar De Leyen. De kinderen waren in groepen ingedeeld,
deden workshops suppen, zeilen in Optimisten, meezeilen in BM-ers of praam. Het is altijd weer verrassend te zien hoe gemakkelijk kinderen iets oppakken,
ook kids die nooit eerder gezeild hebben zie je vrolijk heen en weer zeilen in een Optimist, keurig van boei naar boei, overstag gaan, gijpen, ze draaien hun hand er niet voor om.
Een groepje jonge meiden wisten niet van ophouden, een aan het roer, de anderen aan de fokkenschoot en grootzeilschoot hard zingend “We gaan nog niet naar huis, nog lange niet,
nog lange niet”, totdat de kapitein van de BM-er ze toch echt weer op de wal moest afzetten voor hun volgende workshop.
Daarnaast werd er fanatiek om de eer en de eerste prijs gestreden bij de walspelen: fok hijsen, een zwaar aan een touw bevestigd blok over een afstand op het strandje slepen en polsstokspringen. Ook de pauze was een feest, er werd heel wat patat gegeten! De meest enthousiaste kinderen kwamen vertellen dat ze zondag tijdens de Open Dag van de Watersport weer zouden komen. En ja hoor, we zagen ze zondag inderdaad weer actief allerlei watersporten beoefenen, ditmaal mét hun ouders, broertjes en zusjes.
Ware ambassadeurs van de watersport dus.

Op zaterdag, na het palaver op de Komerke, gingen de wedstrijden op de Burgumer Mar van start. Eerst de lde Sylpreamen. Dat zijn ‘boere’schepen,
meestal rond de Tweede Wereldoorlog bij veel dorpssmeden gebouwd. Omdat daarmee in het kletsnatte deel van Fryslân rond Terherne,
Terkaple en Grou het hooi maar ook de koeien werden vervoerd. Stoere schepen, die nu door de liefhebbers zijn geadopteerd om er met langere
mast en grotere tuigen wedstrijden mee te varen. Het type wordt sinds een paar jaar zelfs weer nieuw gebouwd en dat is dan, hoe passend, de ‘Nije Sylpream’.
Zaterdag zeilden ze gewoon door elkaar en of dat nog niet mooi genoeg was gingen daarna ook nog de houten bootjes van de ‘Bergumermeerclub’ van start.
We kennen ze van vorig jaar.
De ochtendwedstrijd was een prachtig gezicht, helaas ondanks alle uitnodigingen aan de Eastermarders slechts bijgewoond door een handjevol toeschouwers.
Maar die genoten volop. ‘s Middags kon er net een tweede wedstrijd gevaren worden, omdat de wind het toen wat af liet weten.
De wedstrijdboten maar ook de Aak van Jan de Fisker út Dokkumer Nijesilen maakten van onze haven daarna weer een prachtig plaatje.
We sloten de zeildag af met een massaal bezocht Captains Diner in de loods van Foppe, waarna iedereen thuis kon zien hoe Duncan de wereld veroverde
en Madonna door het ijs zakte.
Een prachtig evenement dat, dus net als het songfestival, volgend jaar zeker herhaald wordt. De schippers waren super enthousiast over locatie en organisatie.

Over de Open Dag van de Watersport op zondagmiddag schreef een van de toeschouwers ons het volgende.

19 maaie 2019- By de Leien
Fan 'e middei nei it Paviljoen by de Leien! Moai waar!
Nei de wettersportdei foar skoalbern op freed en de Prolooch Fryske Boerepreamsilen op saterdei organisearret WSV 'Tusken Mar en Leyen'
hjir ommers in iepen dei mei workshops.

Wy jouwe ús del op 'e baddoeken by it strân, mei ammerke, en skepkes. De super soaker bliuwt 'per ûngelok' thús achter.
Om ús hinne allegear minsken dy't krek as ús rêstich genietsje yn ed sinne èn in hiele protte dy't meidogge of dien ha oan in workshop. Jong en âld.

Wy folgje de drokte om ús hinne mar foaral folgje wy de aktiviteiten foar ús, op it wetter.
It is in kommen en gean fan boatsjes, suppers, kano's, de pream, de rondvaartboat.

Fan it útkykpunt ôf is it útsicht al hielendal prachtich. Op 'e achtergrûn oan de Peinder kant de silende boerepream en foaroan in groep reade kano's,
suppers en guon dy 't mei fallen en opstean it surfen ûnder de knibbel prebearje te krijen.

Alles yn kombinaasje mei gesellichheid en fansels in lekkere ijsco op 'e wâl, makke dit ta in tige slagge middei!

Namens de watersportvereniging Tusken Mar en Leyen, iedereen enorm bedankt voor je bijdrage: leerlingen, leerkrachten en ouders;
workshopgevers: Bergumermeerclub met hun BM-ers, Kano Vereniging Lauwersmeer, Johan Mulder Vriendenclub Windsurfen De Leyen,
Sup Centre Fryslân;
Vereniging DFP, Vereniging De Nije Sylpream, wedstrijdleiding, wedstrijdzeilers;
samenwerkingspartner Watersportbedrijf 8Karspelen;
visser Jan de Vries, met maten met de Wierumer Aek WL19;
skûtsje van Eastermar;
vele vrijwilligers met en zonder hun bootje;
en natuurlijk het publiek!
Onze sponsoren ook enorm bedankt: Watersportbedrijf De Lits, Autobedrijf E. de Jong, Slagerij Otte Boersma, Recreatieterrein De Komerk, Brouwer & Brouwer.

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: