12 Skûtsjes sille sneon 22 juny de striid oangean op 'e Burgumer Mar: 8 yn de grutte klasse en 4 yn de lytse klasse.
Der wurde twa wedstriden syld, de starts binne om 10.00 en om 14.00 oere. Tuskentiids lizze alle skûtsjes yn de haven fan de Komerk foar it middeisiten. Ek dat belooft in gesellige drokte te wurden. De priisútrikking is om 17.30 oere op it Breed.
Fansels docht it Eastermarder skûtsje ek mei. Dit skûtsje is tenei ek te folgjen op Twitter via @Skutsje_Ea.

Alle ynformaasje kinne jo fine op de spesjale webside: http://skutsjesilenynewalden.nl
De yntree is fergees. Op dit kaartsje is te sjen wêr't jo de wedstriden besjen kinne.

Skûtsjesilen yn 'e Wâlden

Soe it wer sa'n spektakel wurde as yn 2012?

Drokte yn de haven fan Eastermar

Gesellige drokte op 'e Komerk

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: