Buurttennis 2013
Ook dit jaar organiseert TV Marslach buurttennis. Dit jaar wordt het gehouden op 27, 28 en 30 augustus. Er wordt gespeeld in twee categorieën t.w. beginners - de spelers mogen dan geen lid of lid zijn geweest van een tennisvereniging - en gevorderden: voor deze categorie geldt geen beperking. Beide categorieën spelen dubbelspel.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan alvast op bij de contactpersoon van je buurt.


It Heechsân/Skûlenboarch    Nelie Hiemstra jnhiemstra@hetnet.nl
It Wytfean                          Oebele Brouwer seadwei5@macuser.nl
E.M.Beimastrj.                     Alle Nijboer anijboer@zonnet.nl
Buningwei                           Ellie Schotanus meineenellieschotanus@hotmail.nl
Fjouwerkant                        Siebe de Jong dejong1949@gmail.com
Teye Tol/Wâltsje
Snakkerbuorren                    Frederika Couperus frederikacouperus@upcmail.nl
Blauhûskamp                       Epie Bosma epie.bosma@friesewouden.nl
Grote en Kleine Hornstweg    Minke Brouwer cb62@live.nl
Schoolstraat                         Albert Bakker a.bakker51@chello.nl
’t Hôf/Harstepaad                 Wijbe Postma w.postma20@chello.nl

Tot ziens op de tennisbaan,
Bestuur TV Marslach 

P7036279

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: