Oproep voor (oud-)leden V.V. Eastermar, sympathisanten en sportminnende Eastermarders.

In juni 2019 bestaat onze dorpsvoetbaltrots, de V.V. Eastermar, 50 jaar. Dat kan niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom heeft het clubbestuur een jubileumcommissie geïnstalleerd die met de hulp van andere clubleden een aantal feestelijkheden gaat organiseren.

Onderdeel van die jubileumcommissie is de zgn. 'Tinktank'. Daarin zitten (oud-)voetballers die vooral in de periode vanaf 1994 actief waren bij de club. Zij willen iets tastbaars en nostalgisch voor de jubilerende vereniging regelen. Er wordt gedacht aan een magazine over - vooral - die laatste 25 jaar. Immers, in 1994 is er al een jubileumboek verschenen over de beginjaren (1969 - 1994) van de V.V.E.

Naast een schriftelijke terugblik wil de 'Tinktank' ook nog proberen een tentoonstelling op te zetten. Daarvoor is de medewerlking nodig van velen die de club een warm hart toedragen. Dus is de kern van deze oproep voor diegenen die hieraan willen meewerken: duik in de kasten, beklim zoldertrappen, sneup in bergplaatsen en help de Tinktank VVE 50 jaar aan materiaal zoals foto's, filmpjes, clubbladen ('Rollend Contact'), video-opnames, geluidsbandjes, krantenknipsels, shirts, sponsormateriaal, enz., etc. en ga zo maar door.
Mocht u materiaal hebben dan kunt u dat afleveren bij Wijbe Postma, 't Hof 5 of digitaal materiaal op .

Alfêst tige tank!
De Tinktank

logo VVE

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe