Buurttennis 2013
Ook dit jaar organiseert TV Marslach buurttennis. Dit jaar wordt het gehouden op 27, 28 en 30 augustus. Er wordt gespeeld in twee categorieën t.w. beginners - de spelers mogen dan geen lid of lid zijn geweest van een tennisvereniging - en gevorderden: voor deze categorie geldt geen beperking. Beide categorieën spelen dubbelspel.
Lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan alvast op bij de contactpersoon van je buurt.


It Heechsân/Skûlenboarch    Nelie Hiemstra
It Wytfean                          Oebele Brouwer
E.M.Beimastrj.                     Alle Nijboer
Buningwei                           Ellie Schotanus
Fjouwerkant                        Siebe de Jong
Teye Tol/Wâltsje
Snakkerbuorren                    Frederika Couperus
Blauhûskamp                       Epie Bosma
Grote en Kleine Hornstweg    Minke Brouwer
Schoolstraat                         Albert Bakker
’t Hôf/Harstepaad                 Wijbe Postma

Tot ziens op de tennisbaan,
Bestuur TV Marslach 

P7036279

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppe