ALV

Titel Publisearre
Agenda ALV Doarpsbelang 29 maart 2024
Notulen jaarvergadering DLE 2023 22 maart 2024
Ledenvergadering Feestcommissie 17 oktober 2023
Verslag jaarvergadering Doarpsbelang Eastermar 2023 11 mei 2023
Ledenvergadering DLE 2023 07 maart 2023
Algemene ledenvergadering 12 mei 2022 28 april 2022
Uitnodiging ALV van Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' 28 maart 2022
Ledenvergadering DLE 2021 30 september 2021
Uitnodiging algemene ledenvergadering TIP 31 augustus 2021
Algemene Ledenvergadering Dorpsbelang 2021 22 maart 2021
Ledenvergadering Dorpsbelang 2021 18 februari 2021
Ledenvergadering Feestcommissie 2019 26 oktober 2019
Algemene Ledenvergadering Doarpsbelang 2019 01 maart 2019
Algemene LedenVergadering TIP Eastermar Promoasje 21 februari 2019
Oproep ALV 2018 ‘Toeristenbureau Eastermar e.o. 21 november 2018
Ledenvergadering Feestcommissie 10 november 2018
Doorstart TIP Eastermar 10 november 2018
Ledenvergadering Doarpsbelang Eastermar 03 april 2018
Jaarvergadering 2018 03 april 2018
Algemene Leden Vergadering iisferiening Eastermar 18 november 2017
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 5 april 2017 09 februari 2017
Ledenvergadering 2016 Feestcommissie Eastermar 13 september 2016
Ledenvergadering Doarpsbelang 27 maart 2016
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 26 februari 2016
Ledenvergadering Feestcommissie 06 november 2015
Ledenvergadering Doarpsbelang 08 mei 2015
Ledenvergadering Doarpsbelang 09 november 2014
Ledenvergadering 'Iisferiening Eastermar' 28 oktober 2014
Hjerstledegearkomste Doarpsbelang 06 november 2013
Ledenvergadering Doarpsbelang 22 april 16 april 2013
Utnoeging 'de Laatste Eer' 04 februari 2013
ALV Iisferieniging Eastermar 14 november 2012
Aginda ledegearkomste Doarpsbelang 15 maaie 2012 10 mei 2012
Ledenvergadering Iisferiening 31 oktober 2011
 
 

Foar redakteuren:

Sykje:

Friese tekst vertalen:

Kopieer de tekst en plak deze in de 'Oersetter'.

Eastermar.nl en privacy

Doarpsside Eastermar.nl pleatst 'cookies' foar in optimale wurking en it byhâlden fan de statistiken. Graach jo akkoart!