Leer meer over beheer coulisselandschap tijdens veldexcursies vereniging Noardlike Fryske Wâlden

Het eeuwenoude coulisselandschap met elzensingels en houtwallen van Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden is vrijwel intact gebleven. Boeren en particulieren onderhouden dit bijzondere landschap. Dat maakt het uniek in heel Europa. Vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert in september voor iedereen die meer over het beheer van dit bijzondere landschap wil weten een aantal veldexcursies. De excursies vinden op verschillende plaatsen en in de middag of avond plaats. Per excursie staat een onderdeel van het landschap centraal. Iedereen is van harte welkom en deelname is gratis. Aanmelden is verplicht.

Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland geeft tijdens de veldexcursies uitleg over de juiste beheermethode van elzensingels, houtwallen, poelen en pingo’s en het belang van deze landschapselementen voor de biodiversiteit. Ook vertelt hij hoe de leden van de Noardlike Fryske Wâlden (NFW) met het onderhoud van het landschap een bijdrage leveren aan het in stand houden en verbeteren van de rijke biodiversiteit in het coulisselandschap.

Veldexcursies coulisselandschap
Dinsdag 8 september van 14.00 tot 16.00 uur over Elzensingels bij Mts. N.K. en T. de Vries-Bosma, Foarwei 48, 9294 KE Oudwoude
Donderdag 10 september van 19.00 tot 21.00 uur over Houtwallen bij Fam. de Jong, Malewei 1, 9261 XP Eastermar
Dinsdag 15 september van 19.00 tot 21.00 uur over Houtwallen bij Mts. Th.J. Wijmenga en L. Wijmenga-de Groot, Easterein 13, 9263 PA Garyp
Donderdag 17 september van 14.00 tot 16.00 uur over Poelen en pingo’s bij Het Hooihuis, Rykswei 4, 9288 CB Kootstertille
Maandag 21 september van 14.00 tot 16.00 uur over Elzensingels bij VOF Hiemstra, Doniawei 106, 9104 GP Damwâld
Woensdag 23 september over Elzensingels van 14.00 tot 16.00 uur bij Mts. Mulder, Kommisjewei 95, 9217 RM Nijega

Aanmelden
Iedereen is van harte welkom. Trek wel stevige schoenen aan! Deelname is gratis en aanmelden is vanwege de Coronamaatregelen verplicht. Dit kan via e-mail info@noardlikefryskewalden.nl of telefonisch tussen 09:00 en 12:00 uur via tel. 0511 – 745200. Per excursie is er plek voor maximaal 20 deelnemers.

logo fryske walden

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: