Yn it kader fan it dûnsfestival Burgum (1 - 5 july) sille de dielnimmers fan twa dûnsgroepen yn Eastermar by gastgesinnen ferbliuwe. It giet om in groep út Servië (± 20 minsken) en út Yndia (24 minsken).
It wie al bekend dat Servië nei Eastermar komme soe en fansels wie ûnderdak foar dizze minsken regele. Dat Yndia ek komme sil wie net yn de planning opnaam, mar it is de organisaasje slagge en fyn ek foar dizze minsken ûnderdak. In komplimint foar gastfrij Eastermar!

Wolle jo in optreden bywenje? Sjoch foar it programma op www.dansfestivalburgum.nl.

Folksdûnsgroep Zora út Servië

De volksdansgroep Zora werd opgericht in 1992. De naam Zora betekent dageraad (morgenstond), een van de mooiste delen van de dag. Toen Goran Bankovic, een voormalige danser, de leiding overnam werd ook begonnen om kinderen bij de dansgroep te betrekken. Door zijn succesvolle leiding, zijn geduld en inzet, is Zora geworden wat het nu is, een groep die uniek is waar het gaat om wederzijds respect en vriendschap van de leden voor elkaar. Op dit moment bestaat de groep uit 200 leden van verschillende leeftijdsgroepen. Zora heeft in de periode 2003-2014 deelgenomen aan meer dan 30 internationale festivals en evenementen. De laatste optredens waren in China en Portugal.

Fideokanaal fan Zora op YouTube.

Zzora

Mear ynfo oer de NRUTYESHWAR út Yndia

Het woord NRUTYESHWAR bestaat uit twee delen, Nruty , wat dans betekent en eshwar wat God betekent. Het gehele woord betekent dus: de God van de Dans. Volgens de Indiase religieuze geschiedenis is Shankar de schepper van de dans. Indiase mensen zijn zeer godsdienstig, vandaar dat ook hun volkskunst is ingebed in het religieuze erfgoed.
India kent een grote culturele verscheidenheid en dus ook een grote variatie in zang, dans, muziek en kleding. Op die verscheidenheid wil NRUTYESHWAR inspelen en de bevolking daarvan bewust maken. De dansen die de groep uitvoert komen dan ook uit verschillende staten van India (Maharashtra, Punjab, Rajasthan en Gujarat). De groep werd opgericht in 1989 door de jeugd van Mumbai met het doel om cultuur en kunst van India te bewaren. Zij richt zich op volksdansen, volksmuziek en volkskunst en treedt op in vele nationale en internationale festivals. In de afgelopen 24 jaar werd o.a. opgetreden op internationale festivals in Frankrijk, Spanje, België, Zwitserland, Oostenrijk, V.S., Polen, Taiwan, Nederland, Finland en Tsjechië.

Nrutyeshwar

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: