Kansrijke weidevogelinitiatieven in Noordoost-Fryslân die geen provinciale vergoeding krijgen, komen in aanmerking voor steun van de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). De vereniging heeft een eigen budget voor weidevogelgebieden met plasdras en braakliggende stroken maïspercelen. Hier kunnen onder andere grutto’s en kieviten nestelen en jongen grootbrengen.
Een klein weidevogelgebied bij Eastermar is in trek bij veel weidevogels vanwege de plasdras die melkveehouder Elle Ellens er heeft aangelegd. Omdat het succesvolle gebiedje niet aansluit bij andere weidevogelgebieden, komt het niet in aanmerking voor een beheervergoeding van de provincie Fryslân. Daarom heeft de NFW besloten de inspanningen van de boer te belonen met een vergelijkbare financiële bijdrage.

Aantrekkingskracht

Ellens heeft hart voor weidevogels. Hij rijdt vaste mest over zijn land uit. Dat zorgt voor veel wormen en insecten, voer voor de vogels. De stukken land die de veehouder onder water zet, hebben een enorme aantrekkingskracht op onder andere grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs en watervogels. In het ondiepe water leven larven als voedselbron en aan de randen ervan zijn wormen gemakkelijk te vinden. Met omliggend kruidenrijk grasland waar insecten op afkomen, uitgesteld maaien en legselbeheer is er een mooi gebied voor weidevogels en hun kuikens ontstaan. “Wij hebben het gebiedje een parelstatus gegeven vanwege de vele weidevogels. Op de plasdras komen in het voor- en naseizoen bovendien verschillende eendensoorten af. Het succes is te danken aan de inzet en motivatie van de familie Ellens. De beheervergoeding van de Noardlike Fryske Wâlden wordt hier goed besteed”, zegt NFW-beheerregisseur Henk Oud.

Braakliggend land

Dit jaar geeft de NFW ook een beheervergoeding aan boeren die een strook maïsland braak laten liggen. Hiervan profiteert met name de kievit. Braakliggend land biedt een aantrekkelijk leefgebied voor weidevogels om te foerageren en nestelen. Als het land met een vergoeding van de NFW braak blijft liggen, hebben de weidevogels meer dan voldoende rust en ruimte om hun jongen groot te brengen. Om in aanmerking te komen voor een NFW-bijdrage, moeten de boeren aan strenge voorwaarden voldoen. “Zo moeten de stroken grond onbewerkt blijven. En er moeten ten minste tien nesten van weidevogels aanwezig zijn om aanspraak te maken op ons budget”, aldus Oud.

braakliggend land

Braakliggend land biedt een aantrekkelijk leefgebied voor weidevogels om te foerageren en nestelen.
Foto door: NFW

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: