Op 25 en 26 maaie wurdt yn Eastermar de 'Samenloop voor Hoop' hâlden. Dêrmei wurdt jild ynsammele en oandacht frege foar kanker. Der wurdt in kuiertocht organisearre mei in soad aktiviteiten deromhinne. En dat allegear om it KWF en ûndersyk nei kanker te stypjen. Meardere tiims hawwe har ynskeaun en betinke yn 't foar allerhanne aksjes om jild byelkoar te krijen foar it KWF.

Ien fan dy tiims is 'Sinnich Rinne'. Op woansdei 25 april hâldt Doeke Keizer (doarpsgenoat en húsarts yn de Harkema e.o.) foar dat tiim in lêzing yn Bûtenpost, de opbringst giet nei de Samenloop voor Hoop Eastermar / KWF.

Underwerp fan dy lêzing is 'Groanyske pine' (Chronische pijn). Wolle jim dêr mear fan witte en wolle jim it tiim stypje? Klik dan op it logo hjirûnder: 

samenloop

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: