Peuterspeelzaal De Hummelhof is gevestigd in het multifunctionele gebouw De Kjellingen.

De Hummelhof is drie ochtenden per week geopend, te weten op maandag-, woensdag-, en vrijdagochtend. De openingstijden zijn van 8:30 – 11.00 uur. Je kunt als ouder kiezen welke twee ochtenden u kind naar de peuter gaat. Per ochtend zijn er maximaal 14 peuters.

De Hummelhof heeft twee vaste leidsters: Trienke Zuiderveld en Gerda Kuilman. Op de maandag- en woensdagochtend is Trienke de vaste leidster en op de vrijdagochtend is dit Gerda. Naast de leidsters zijn er een twee vaste vrijwilligsters, Geke Zandstra en Saakje Rinkema.

Doelstelling van de peuterspeelzaal
Het doel van de peuterspeelzaal is om kinderen tussen twee en vier jaar bij elkaar te brengen in een vertrouwde omgeving onder verantwoorde leiding, het aanreiken van ander speelmateriaal dan thuis en kennis laten maken met andere kinderen en volwassenen. Het kind wordt gestimuleerd in het ontdekken van zijn eigen mogelijkheden op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Daarbij is ruimte voor eigenheid en behoeften van elk kind en tegelijkertijd wordt het kind op de hoogte gebracht van de geldende waarden en normen. Het kind wordt in zijn of haar ontwikkeling zo goed mogelijk begeleid. De ontwikkeling van het kind wordt gevolgd in een doorgaande lijn richting het basisonderwijs. Het gezamenlijk bezig zijn staat voorop.

Kinderwoud
Alle peuterspeelzalen van Tytsjerksteradiel zijn sinds begin 2014 overgenomen door Kinderwoud opvang. De peuteradministratie, zoals het beheer van de wachtlijsten, de plaatsing in de groepen en de inning van de ouderbijdrage worden uitgevoerd door Kinderwoud.
De visie van Kinderwoud:
Het kind staat bij ons centraal, zonder de belangen van ouders uit het oog te verliezen. We hebben oog voor de eigenheid en persoonlijkheid van elk kind. Onze deskundige medewerkers bieden een warme, geborgen sfeer waarin het kind de ruimte krijgt om zich te ontplooien en ontwikkelen. Voor ons zijn de volgende drie kernwaarden belangrijk; geborgenheid, eigenheid en zelf ontplooiing.

Activiteitencommissie
Elke peuterspeelzaal heeft een eigen activiteiten commissie. Deze commissie ondersteunt de leidsters bij verschillende activiteiten binnen de peuterspeelzaal, zoals bijv. uitstapjes, het organiseren van Jantje beton, sinterklaasfeest etc. De activiteitencommissie belegt regelmatig een vergadering waarbij ook de leidsters aanwezig zijn. Momenteel bestaat de activiteitencommissie uit: Jetty Land, Hylkje de Boer, Marieke Bron en Margriet Douwes.

Aanmelden en verdere informatie
Voor het aanmelden van uw peuter en verdere informatie kunt u naar de website www.kinderwoud.nl. Hier vindt u alle informatie en een aanmeldingsformulier. Ook kunt u voor vragen altijd contact op nemen met clustermanager: Foekje Veldhuis, 06 199 97 306, of met een van de leidsters op de dagen dat zij aanwezig zijn. Het nummer van de peuterspeelzaal is; 0612413199
De kosten voor de peuterspeelzaal zijn afhankelijk van uw inkomen.
Peuters kunnen worden opgegeven voor de peuterspeelzaal als ze een jaar oud zijn. In principe kunnen ze met tweeënhalf jaar geplaatst worden, mits er geen wachtlijst is. Is dit wel het geval, dan wordt er geplaatst op basis van inschrijfdatum.

De activiteitencommissie.

Hummelhof5

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: