We zijn al weer enthousiast met de vijfde jaargang van Marnijs bezig. Bekijken wat er aan bijdragen binnengekomen zijn, interviewsdoen, foto’s maken, stukjes schrijven en redigeren, ondernemers betrekken, belangrijke data voor de doarpsagenda verzamelen, geld innen om de drukker te betalen en natuurlijk uiteindelijk een strakke vormgeving realiseren. Elke keer willen we graag weer een mooie en interessante dorpskrant voor zoveel mogelijk mensen in ons dorp verwezenlijken. En dat doen wij niet alleen. Dat doen wij samen, met elkaar in Eastermar! 

De redactie van Marnijs is dus ondertussen ook al vijf jaar actief. Er zijn al een aantal wisselingen geweest. En nu gaat Lars ons verlaten. Lars is de vormgever, die ervoor zorgt dat de Marnijs er elke keer weer zo prachtig uit komt te zien. Dat elk stukje een plek krijgt en opgeleukt wordt met beelden. Dat alle woorden in strakke kolommen staan, zodat de leesbaarheid optimaal is. Dus nu zijn wij op zoek naar een vervanger voor Lars. 

En naast een vormgever willen wij graag ook andere mensen met al hun talenten welkom heten bij Marnijs. We zijn dus op zoek naar dorpsgenoten die eens een poosje in de redactie van Marnijs willen meedraaien.
Mensen die hun kwaliteiten willen inzetten voor ons dorp. Creativiteit, zorgvuldigheid, productiviteit, reflectie, proactief, perfectionisme, spontaniteit, speelsheid, feitelijkheid, fantasierijk, ... Al deze kwaliteiten kunnen we gebruiken in de redactie van onze dorpskrant.

Mensen die eens een redactievergadering van Marnijs willen meemaken, -vormgevers graag als eerste-, kunnen zich melden en zijn van harte welkom. We gaan er toch met zijn allen voor zorgen dat onze dorpskrant nog vele jaren gelezen kan worden?

De redactie van Marnijs,
Wiebe, Annet, Erwin, Dolinda, Pytsje, Lars en Sieta
marnijs@eastermar.nl

marnijs

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: