Even voorstellen:
Wij zijn een spiksplinternieuw, net opgericht zangkoor voor vrouwen en mannen hier uit Eastermar met een breed repertoire van Bach tot Beatles.

Hoe het begon:
Geartsje en ik waren al een tijdje op zoek naar een mooi koor om lekker te kunnen zingen. In november jl. draaide de Zweedse film "As it was in heaven" in Meerzigt. Daarin speelt een dorpskoor met haar dirigent de hoofdrol. Naar aanleiding van die film dachten we "wat zou het mooi zijn als zoiets ook in Eastermar zou kunnen". Na de film hebben we de mensen gevraagd naar animo voor een dergelijk koor alhier.
Op die avond schreven zich al 15 mensen in. Wauw, dachten wij, zo snel kan dat gaan dus. Maar toen kwam de klus van het zoeken naar een goede dirigent en een oefenruimte. Dat laatste was snel geregeld, dankzij Heymen en Ada van Meerzigt.
Na 2,5 maand konden we echt van start gaan met een zeer enthousiaste jonge dirigent, Bert Noordenbos, die ons tevens begeleidt op de piano.
Ondertussen had men kunde, vriend of buur enthousiast gemaakt, zodat we nu al 26 man/vrouw sterk zijn.
Gezien de verdeling van het aantal stemmen vindt de dirigent in eerste instantie 30 zangers het maximum.
Mensen die graag mee willen zingen zijn welkom, in die zin dat wanneer we aan die 30 zijn, ze op een wachtlijst komen.
Daarbij: als er stemmen zijn die we tekort komen, kunnen we gericht gaan werven. Op dit moment is dat het geval: er zijn nog een paar bassen en tenoren nodig. Dus mannen... Wie zich geroepen voelt? Zeer welkom!

Inmiddels hebben we gestemd omtrent een naam voor het koor. Er werden maar liefst meer dan 50 namen ingeleverd. Het is geworden: Koardinaasje, ingestuurd door Yna Boomsma van de Seadwei. Een mooie naam waarin speels betekenissen zijn vervat, die op ons koor moge slaan.

Dus van het nu nog prille Eastermarder koor Koardinaasje zult u in de toekomst nog horen (als we zover zijn dat het prettig is om aangehoord te worden...).

Geartsje Leistra, tel. 472010 e-mail: geartsjeleistra@planet.nl
Thea van de Wiel-Genee, tel 471337 e-mail: theagenee@zonnet.nl

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: