De redactie van dorpskrant Marnijs is met spoed op zoek naar een nieuwe vormgever. Wie is er handig met de computer en vindt het leuk om 5 x per jaar een mooie dorpskrant samen te stellen? Ervaring met het programma Indesign zou heel mooi zijn, maar onze huidige vormgever (Marije Kramer) is ook wel bereid haar opvolger met dit programma op weg te helpen.

Ben of ken jij iemand die dit zou kunnen en willen doen, stuur dan een mail naar marnijs.eastermar@gmail.com of neem contact op met een van de redactieleden: Sieta Tolsma, Wiebe Visser, Annet Dijkstra, Anne Elverdink, Sietske Venema, Marije Kramer, Klaas Jansma.

woordmerk marnijs

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: