De vereniging Noardlike Fryske Wâlden organiseert landschapsexcursies in haar werkgebied. Op woensdag 12 september vindt er een landschapsexcursie plaats bij Jurjen de Jong aan de Mâlewei 1 van 13:30 tot 16:00 uur. De excursie zal geleid worden door Gerrit Tuinstra van Landschapsbeheer Friesland. Tijdens de excursie is er, naast uitleg over beheer van elzensingels en houtwallen, specifieke aandacht voor de biodiversiteit in de landschapselementen. Ook krijgt u aan de hand van voorbeelden tips voor uw eigen erf en/of tuin. De excursie vindt plaats in het land van de Jong, dus graag laarzen of goede schoenen aantrekken. Mocht u een andere excursie op een andere locatie of op een ander tijdstip willen volgen, kijk in de agenda op www.noardlikefryskewalden.nl

Wilt u aan de excursie deelnemen, dan verzoeken wij u zich aan te melden bij Bureau NFW. Dat kan via email info@noardlikefryskewalden.nl (voorkeur) of telefonisch 0511-745200.

U bent van harte welkom.

Houtwâl Twizel

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: