Kwaliteit Leien Wetter, 27 maart 2023

In Doarpshûs Ora et Labora op de Tike staat deze avond de aanpak ter verbetering van de kwaliteit van het Leien-water centraal. ‘Skjin wetter’ is de basis voor natuur, ‘bioferskaat’, (zwem)recreatie en veel andere zaken. In de waterkwaliteitaanpak heeft het Wetterskip Fryslân de ‘lead’. Wat is de aanpak, wanneer is wat klaar, wie helpen mee? Natuerlik Fryslân 2050 schetst een perpectief voor het Leiengebied, dat van de Lits naar Lauwersoog loopt.
Hoe halen we dat perspectief, wie zijn aan zet, wat te doen? Wat is de visie, het maatregelenpakket voor het water van het Leiengebied?
Twee inleiders trappen het onderwerp af door in gesprek te gaan met belangstellenden uit de ‘doarpen fan de Leien’, organisaties als SBB, Fûgelwachten, IVN, Watersportverenigingen, Coöperaties,  ondernemers, boeren en gemeenten.

kei ynt wetter

Het programma op 27 maart (19.15 inloop) is als volgt:
Locatie: Doarpshûs Ora et Labora, Master de Jongwei 17, 9219 VM De Tike.
Aanmelden: fh.de.haan@ziggo.nl (aanmelden niet verplicht, maar wel handig ivm de catering).

19.30 - 19.40 uur: Welkom door Bettie Elverdink, Dorpsbelang de Tike & Foppe de Haan, IVN
• Korte video Leien, eerste inventarisatie vragen

19.40 - 20.10 uur: Presentatie Froukje Grijpstra, Wetterskip Fryslân
• Achtergronden Leien en waterkwaliteitaanpak, inventarisatie vragen

20.10-20.40 uur: Presentatie Eddy Wymenga, Herstelprogramma Biodiversiteit
• Visie op de Leien richting 2050, inventarisatie vragen

20.40-20.50 uur: Pauze, koffie en thee
• Geeltjes voor vragen of suggesties invullen, liggen op tafels!

20.50 – ca 21.30 uur: Interactie en discussie
• Bespreken vraagpunten, geeltjes
• Vervolgafspraken

Ca 21.30 uur: Sluiting

Achtergrond
‘In het landelijk gebied, ook de Leien, staat veel te gebeuren’ zeiden wethouder Sipke Hoekstra, Wetterskipbestuurder Otto van de Galiën, boswachter Gjerryt Hoekstra en vele andere sprekers op de NatuerMerk fan de Leien 2-4 september 2022. Door blijven zetten wat er al goed loopt is dan altijd verstandig. Tegelijk is het nodig duidelijk te zijn over doelen, maatregelen en verantwoordelijkheden. En natuurlijk samen zijn we sterker: dus goed kijken waar vrijwilligers, ‘mienskippen’, professionele partijen en overheden nog nauwer kunnen samenwerken om water, natuur, ‘bioferskaat’, zwemplezier en andere zaken te versterken.

Voor verdere achtergronden over de Leien zie o.a. de volgende links :
https://www.ivn.nl/afdeling/de-walden/over-de-walden
https://www.wetterskipfryslan.nl/waterbeheerprogramma.pdf
https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2022/10/LANDSCHAP-2022-3_Brongers-et-al_-
Natuerlik-Fryslan.pdf

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: