yoga

Al hiel faak tocht mar noch noait dien of oan takaam?
Meld dy dan oan foar de nije Yogakursus:

De Yoga van de Eenvoud

dêr’t elkenien oan meidwaan kin.
Jo hoege net linich, slank of soepel te wêzen.
Yoga is foar elk dy‘t bewust rêst yn de holle en ûntspanning foar spieren en gewrichten siket.

Der wurde twa kursussen jûn, op de woansdei en de tongersdei.
De kursussen begjinne op 25 en 26 septimber, de jûns om 20.00 oere yn De Kjellingen.

De kosten binne €80,- foar 10 lessen fan 75 minuten.

Hast belangstelling of wolst noch mear ynformaasje ha, stjoer my dan in e-mailtsje, mar belje kin ek.

Jantsje Hoekstra
jantsjehoekstra@hotmail.com
til 0512 471558

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: