De yntree is fan 20.15 oere ôf mei waarme sûkelademolke en glühwein yn de Hege Stins.

Krystnachttsjinst 2023

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: