Op de laatste dag van het jaar 2007 werd om 09.00 uur begonnen om een hekwerk te plaatsen rondom de ijsbaan van Eastermar, gelegen op "De Komerk".
Het werk werd uitgevoerd door 8 vrijwilligers (allen leden van de 'IIsferiening'). Het hekwerk is geplaatst om de jeugd van het ijs weg te houden wanneer het weer gaat vriezen.

Vernield
In de eerste vorstperiode van december 2007 is gebleken dat de jeugd moeilijk van het ijs af kan blijven.
Na de eerste nacht nachtvorst lag er op de ijsbaan slechts een ijsvliesje van een 1/2 centimeter, de volgende nacht kwam er een centimeter bij.
Helaas waren er telkens enkele kinderen die het ijs van de ijsbaan wilden uitproberen of vernielden.
Dat is jammer want na de 4e en 5e nacht met vorst was het bijna zover dat wij konden schaatsen op de ijsbaan. Elders werd inmiddels al wel geschaatst!
Er was nog maar 1 of 2 nachten flinke vorst nodig geweest en dan had de ijsbaan wel geopend kunnen worden als het ijs langs de kanten niet vernield was. Wij waren er dus heel dichtbij om na vele jaren eindelijk weer te kunnen schaatsen in Eastermar.

IJsbaan svp niet betreden
Wij hopen natuurlijk dat in het begin van 2008 weer een flinke vorstperiode zal komen.
Het is om die reden dat het bestuur van de IIESFERIENING EASTERMAR heeft besloten om een hekwerk te plaatsen rondom de ijsbaan.
Met dit hekwerk hebben wij niet de pretentie dat wij iedereen kunnen weren van het ijs in aanleg, maar het heeft mogelijk toch een rem om de baan niet te betreden of te vernielen.
Wij vragen vooral aan de ouders om het "klip en klaar" duidelijk te maken aan hun kinderen dat de ijsbaan in aanleg met rust gelaten dient te worden en dat daarom het hetwerk is geplaatst.
(Het hetwerk is overigens geen speeltoestel voor de jeugd, dus afblijven!!!)

Hondenpoep
Tijdens het plaatsen van het hetwerk viel het op hoeveel hondenpoep er op het terrein van De Komerk ligt.
Hondenliefhebbers, dat kan zo dus echt niet op de huidige manier doorgaan!!
S.V.P. altijd op elke plek in ons mooie dorp de uitwerpselen van uw hond opruimen.

Het bestuur van de 'IIsferiening Eastermar'

 

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: