Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus openen twee leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden de deuren van hun bedrijven voor bezoekers van het Wâldpyk bramenfestijn Brommels! Op de boerderijen in Eastermar en Veenklooster organiseren ze leuke activiteiten en kan een heus Boerderijdiploma worden behaald. In de omliggende weilanden kunnen er bramen worden geplukt.

Boerderijdiploma en rondrit
Kinderen kunnen op zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zondag van 13:00 tot 17:00 uur aan de Seadwei 3 in Eastermar bij boer Pier Jan Boersma een Boerderijdiploma halen. Hiervoor moeten de kinderen koeien melken en vogels en bomen in de dykswallen (houtwallen) herkennen.
Daarnaast vertrekt ieder heel uur de trekker met daarachter een boerenkar voor een rit door het land. Bij het zandpad kunnen de bramenplukkers van de kar afstappen zodat zij tijdens het teruglopen aan de slag kunnen.

Vogelhuisje timmeren
Wie de gekraagde roodstaart (readsturtsje) aan een nieuw huisje wil helpen, is op zaterdag 24 augustus tussen 10:00 uur en 16:00 uur welkom bij Renze en Hettie Roorda aan de Keningswei 1 in Veenklooster.
Kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, kunnen hier voor 2 euro onder leiding van Pyt van de Polder vogelhuisjes voor het readsturtsje bouwen. Het zangvogeltje, kleiner dan de mus, komt meer dan gemiddeld voor in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Pyt neemt om 14:00 uur bezoekers ook graag mee het veld in. Daarnaast is de boerderij van binnen te bekijken en ook hier kan een Boerderijdiploma worden behaald.

Kijk voor meer informatie over Brommels! op www.brommelsfestijn.nl

Pier Jan 2

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: