Het koor 'Ta Gods Eare' verzorgt net zoals voorgaande jaren weer de zangdienst op tweede kerstdag in de kerk op ’t Heechsân.
Er zal veel worden gezongen.


Het zou mooi zijn als we, net als enkele jaren geleden, er weer met een groot koor zouden kunnen staan. Daarom vragen wij u:
bent u zangliefhebber en wilt u een aantal weken (8) met ons mee repeteren, dan bent u van harte welkom op maandagavond
29 oktober a.s. om 19.45 uur in ’t Hoekje.
Samen kunnen we dan het 'Groot Kerstkoor' vormen en een fijne zangdienst houden op tweede kerstdag 2007.


Wij hopen op een grote opkomst en misschien vindt u het zo leuk dat u daarna ook nog lid van ons koor wilt worden.


Wilt u meer informatie dan kunt u bellen met Ginie Dijkstra, tel. 472195.


Graag tot ziens op maandagavond 29 oktober.


Koor 'Ta Gods Eare'

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: