NFW Gekraagde roodstaart
Bron foto: Vereniging NFW

Na de overwintering in de Sahel in Afrika is de gekraagde roodstaart, het boerenlandvogeltje dat ook wel de 'Keninginne fan ‘e Wâlden' wordt genoemd, weer terug in Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Deze soort strijkt ieder jaar voor een paar maanden in de houtwallen en elzensingels neer om te broeden. De leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden zorgen met de uitvoering van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) voor het behoud van deze landschapselementen.

Onderzoekers van bureau Altenburg en Wymenga tellen de komende weken de vogelsoorten om te zien wat het effect van dit beheer is. De onderzoekers gaan in opdracht van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden op pad om alle broedvogels in 70 elzensingels en houtwallen in het gebied tussen Dokkum en Drachten over een lengte van 300 meter te tellen. Dit gebeurt in vijf rondes in de periode april tot en met juni. De onderzoekers letten dan vooral op zingende en alarmerende vogels wat wijst op een territorium of een nest.

De keninginne fan ‘e Wâlden
De onderzoekers controleren in de houtwallen van Eastermar en Surhuisterveen ook de nestkasten voor de gekraagde roodstaart om te zien hoeveel jonge vogels er zijn. Hiervoor volgen de onderzoekers de aankomst van de roodstaarten uit Afrika op de voet en bepalen waar ze zich gaan vestigen. Als daar nog geen nestkast hangt, hangen ze er een op. De weken voor aankomst plakken ze ook kasten af om te voorkomen dat ze al bezet raken door mezen. Zo proberen ze zoveel mogelijk gekraagde roodstaarten te verleiden om in de kasten te gaan broeden.

Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is een vereniging in Noordoost-Fryslân en Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden. Het overgrote deel van de bijna 800 leden, boeren en particulieren, zorgt met (agrarisch) natuur- en landschapsbeheer voor het behoud van dit bijzondere landschap en de boerenlandvogels.

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: