Afgelopen twee jaar heeft een aantal Nederlandstalige dorpsgenoten zich toegelegd op het leren spreken van onze tweede Rijkstaal: het Fries. Onder de naam ‘Frijút Fryksprate’ (=Vrijuit Friesspreken) werd er op donderdagmiddagen geoefend van 14.00 u. tot 15.00 u. De locatie was ‘it Mienskipshûs’ in De Kjellingen aan ‘t Harstepaed.

Na deze periode van twee jaar zijn van de tien deelnemers een achttal gestopt. Er bliven dus nog twee doorzetters over en daar kunnen noch wel een aantal bij. Er heeft zich bij de vergadering van de Ver. voor Dorpsbelangen al een belangstellenede gemeld, maar om weer op +/- 8 deelnemers te komen, kunnen er nog wel meer bij.

Wel moet er vermeld worden dat deze middagen niet door een officiële instantie (bijv. de AFUK of Welzijnswerk) wordt georganiseerd. Nee, het is een particulier initiatief van een dorpsgenoot die het belang van het gebruik van de Friese taal en haar idioom inziet en uitdraagt. Er zijn geen kosten voor lesmateriaal en lesgeversvergoeding aan deze bijeenkomsten verbonden, maar er wordt voor het nuttigen van koffie en/of thee één (!) euro per kop gerekend.

Wie deze activiteit aantrekkelijk lijkt, kan zich melden bij Wijbe Postma, ‘t Hôf 5 of zich telefonisch opgeven via 0512 471615 of 06 22310712. En per mail kan dat ook op het adres wijbepostma@gmail.com.
Bij voldoende belangstelling kan halverwege a.s. september gestart worden tot april/mei 2025.

Wijbe Postma

Praat mar Frysk

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: