Moandeitemoarn is dizze healfernielde rollator – produkt fan fandalisme? – by de
fuotbalkoai oan it Harstepaad oantroffen.
Fan wa is dit gefal?
As dyselde noch belang hat by it ding dan kin er
ôfhelle wurde op ‘e Hof 5.
Net, dan is it einstasjon de âldizersamling by de loads.

fernielderolator

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: