Wellicht herinnert u zich nog het bericht over de cursus “Digisterker” in de vorige Marnijs. Inmiddels is weer een cursus afgerond. De afgelopen 4 weken mocht de bibliotheek op de maandagochtend weer 6 enthousiaste cursisten verwelkomen. Van de 6 aangemelde cursisten kwamen er maar liefst 5 uit Eastermar: Jetty Annema, Jantsje Hoekstra, Piertsje Hogendorp, Bep van Veen en Loltsje van der Zee. De andere cursiste (Afke Pars) kwam uit Burgum. Het werd een bijzondere cursus, mede door het enthousiasme van deze dames. Er werden elke keer weer veel vragen gesteld en dat maakt een cursus levendig en interessant. Verder voorzag één van de dames elke cursusochtend alle cursisten van een versnapering bij de koffie. Enkele dames namen hun persoonlijke zaken mee naar de cursus zodat tijdens de cursus met reële situaties kon worden geoefend (bv overhangende takken aanmelden bij de gemeente). Ook werd aandacht besteed aan het veilig gebruiken van je Digid, erg belangrijk in deze tijd waarin veel Phishingmails worden aangeboden. In de cursus werd dan ook uitvoerig aandacht besteed aan deze bedreigingen en hoe je deze kunt herkennen en wat je dan (niet) moet doen. Aan het eind van de cursus kregen alle kandidaten een certificaat overhandigd als herinnering aan deze cursus. En wat vaker wordt geconstateerd bleek ook hier weer: leeftijd is onbelangrijk. Ook al ben je over de 80 jaar, dat is beslist geen belemmering om nieuwe zaken op te pakken (vraag het maar aan Bep van Veen). Dat de ervaringen van de cursisten ook positief waren bleek uit het feit dat ze voor beide docenten een leuke verrassing hadden gekocht. Deze surprises werden, vergezeld van de nodige lovende woorden van Jetty Annema aan de docenten (Sierk Postma en Elle Hoekstra) overhandigd.

Bent u ook geïnteresseerd in het leren omgaan met uw Digid en het werken met de internetsites van de overheid? De volgende cursus start op maandag 20 maart om 9.30 in de bibliotheek van Burgum. Opgeven kan bij de bibliotheek, tel 0511-2347777 of email: burgum@sbmf.nl.

digid1

digid2

digid3

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: