KEaRN en RTV kanaal30 samen dorpen in met ‘It lûd fan...'

De komende maanden zullen welzijnsorganisatie KEaRN en de lokale omroep RTV kanaal30 gezamenlijk een dorpentour gaan houden. Tijdens het dorpenbezoek, met als titel ‘It lûd fan...’, zullen tal van relaties, bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om hun verhaal over hun dorp te komen vertellen. Ook zullen tijdens het dorpsbezoek willekeurig bewoners thuis worden opgezocht. Dit alles gebeurt in een speciaal hiervoor opgebouwde locatie-radiostudio en uiteraard de KEaRNfan.
kearnrtvkanaal30

Het geheel wordt verpakt in een twee uur durende live radio-uitzending die van 17.00 tot 19.00 uur te beluisteren is via de frequenties van RTV kanaal30. Dat is via de ether op 105 en 107.8 FM. Verder is het ook te volgen via het achtergrondgeluid bij de kabelkrant van RTV kanaal30 (tv kanaal bij UPC) en via een stream op de website www.rtvkanaal30.nl
Tijdens de bezoeken zal zo mogelijk ook lokaal (muzikaal) talent voor de microfoon worden gehaald. Kandidaten hiervoor kunnen zich aanmelden via een mail naar teamzuid@kearn.nl

Beide organisaties hebben als opdracht om de burger centraal te stellen, te informeren en te activeren waar mogelijk. KEaRN zet daar sinds kort haar eigen gepimpte Kip-caravan, de KEaRNfan, voor in. RTV kanaal30 doet dat sinds jaar en dag middels het verslaan van (dorps)evenementen. Door nu gezamenlijk op te trekken versterkt het elkaars inzet.

Team zuid van KEaRN heeft het initiatief genomen om de komende maanden in zijn regio alle 7 dorpen te bezoeken. Wanneer het een succes wordt zullen ook de andere regio’s in het werkgebied worden bezocht.

Waar vindt u ons en wanneer:

Eastermar Herbergh ‘De Parel’ Donderdag - 2 oktober 
Burgum De Pleats Donderdag - 23 oktober 
Sumar Doarpshûs ‘De Kamp’ Donderdag - 6 november 
Garyp Doarpshûs ‘It Geahûs’ Donderdag - 20 november 
Jistrum Kantine VV Jistrum Donderdag - 4 december 
Noardburgum Doarpshûs ‘De Balstien’ Donderdag - 18 december 
Earnewâld Koffiehoek Supermarkt Wester Donderdag - 15 januari (steeds van 17.00 tot 19.00 uur )

Klik hier voor de flyer

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: