Zo’n twintig leden van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden stellen hun land dit weekend open tijdens het bramenfestijn Brommels! Bezoekers kunnen langs de elzensingels en houtwallen, die onderhouden worden door de boeren, rijpe bramen plukken. Daarnaast stellen enkele agrariërs hun erf open voor belangstellenden. Op vier plekken in de regio staan fotolijsten waar bezoekers een selfie in het coulisselandschap kunnen maken.

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) doet net als bij andere edities weer mee aan Brommels! In de weilanden naast zo’n twintig boerderijen waar de Brommelsvlag hangt kan iedereen op 27 en 28 augustus bramen plukken. Bij een paar melkveehouders is het bedrijf te bezichtigen, waaronder maatschap Broersma-Van der Meer aan de Ieswei 10 in Jistrum. Hier staat ook een grote fotolijst waar bezoekers een foto kunnen maken met op de achtergrond het mooie boerenland. Ook bij maatschap Atsma, Kleine Hornstweg 8 in Eastermar, het Bloemenparadyske, Paradyske 3 in Kollum en de Zomerschuur, Zomerweg 68A in Burgum, staan deze NFW-fotolijsten.

Onderhoud

Brommels! zet de traditie van het bramenplukken in de Noardlike Fryske Wâlden letterlijk op de kaart. Inwoners en gasten maken tijdens het evenement kennis met de brommel, oftewel de braam, het coulisselandschap en de cultuur van het gebied. Tijdens Brommels! kan iedereen ervaren dat de boeren in de regio zorgen voor onderhoud van elzensingels, dykswâlen en pingo’s en zo het unieke cultuurlandschap in stand houden.

Landschapselementen

De NFW is een agrarisch collectief waarin zes agrarische natuurverenigingen samenwerken. Het doel van de NFW is te zorgen dat de boeren kunnen blijven boeren en tegelijk de landschapselementen behouden met behulp van de vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De duizend leden van de vereniging zetten zich in voor 2.700 hectare collectief weidevogelbeheer en 1.100 kilometer landschapsbeheer. Dankzij het beheer kan iedereen genieten van het prachtige landschap met een rijke biodiversiteit. Zie voor meer informatie over Brommels! en het volledige programma op www.brommelsfestijn.nl.

brommels

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: