Meer aandacht voor dorpen en hun verhalen

Doarpswurk heeft samen met AOC Friesland de cursus "Dorpsgids" ontwikkeld. Deze cursus is bedoeld voor mensen die hun mooie dorp willen laten zien aan toeristen en dagjesmensen. De cursus start op donderdag 8 maart om 19.30 uur in Leeuwarden. Het adres is AOC Friesland, Gardeniersweg 2, 8933 AA, Leeuwarden. Telefoon (058) 253 40 00.

Er is veel te vertellen over de dorpen in Fryslân. Hoe ze zijn ontstaan, over markante bewoners van vroeger en mooie plekjes. Maar hoe breng je dit op een boeiende manier? Hoe maak je de historie spannend voor jong en oud? Hoe zorg je ervoor dat het niet langdradig wordt maar een beleving die men zal onthouden?

Een goed verhaal maken en dit duidelijk overbrengen vereist dan ook bepaalde vaardigheden. De cursus "dorpsgids" biedt de kans deze vaardigheden te ontwikkelen. In de cursus komt aan bod waar een interessante wandeling aan moet voldoen, de relatie tussen dorp en landschap, wat een leuke belevenis voor het publiek is en wat de hoogtepunten en valkuilen in een wandeling zijn.

De cursus "dorpsgids" kan tegen gesubsidieerde prijs worden aangeboden. Deelnemers betalen slechts € 50,- voor vier bijeenkomsten.

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met Doarpswurk. Adres: Buorren 28, 9012 DH Raerd. Telefoon: (0566) 62 50 10. Direct opgeven mag ook: graag via www.doarpswurk.nl

logo-doarpswurk.gif

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: