De Noardlike Fryske Wâlden zijn mooi, wilt u meehelpen het landschap te behouden?

De ‘Noardlike Fryske Wâlden’ is een uniek landschap. De vijf gemeenten Dantumadiel, Kollumerland c.a., Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Smallingerland willen dit landschap voor de toekomst behouden. In het project ‘Landschapsvisie Noardlike Fryske Wâlden’ werken de gemeenten samen met boeren, organisaties en andere belanghebbenden uit het gebied om dit te bereiken.

Kernwaarden

Doel van het project is om advies voor nieuwe bestemmingsplannen te leveren waarmee het landschap beschermd wordt  én de landbouwbedrijven een toekomst hebben. In eerste instantie willen de gemeenten gezamenlijk de kernwaarden van het gebied vaststellen. Om dat te kunnen doen willen de gemeenten graag ook van u als bewoner of gebruiker van het gebied weten wat u belangrijke landschapskenmerken van het gebied vindt.

We nodigen u uit om tijdens de volgende bijeenkomsten mee te denken en discussiëren over de kernwaarden van de Noardlike Fryske Wâlden:

20 aug. 20.00  Old Dutch De Westereen
Tijdens deze avond ligt de nadruk op het landschappelijke
deel ten Noorden van het Prinses Margrietkanaal

25 aug. 20.00 Kolkzicht Surhuisterveen
Tijdens deze avond ligt de nadruk op het landschappelijke
deel ten Zuiden van het Prinses Margrietkanaal

Tijdens beide avonden zal het Landschapsbureau Bosch Slabbers de avond leiden en uitleg geven over de kernwaarden van de Noardlike Fryske Wâlden.

Informatie
Wilt u meer weten over het project NFW of over de bijeenkomsten dan kunt u contact opnemen met:
- de heer Frank Kwant, projectleider NFW via Fkwant@t-diel.nl of (0511) 460 980.
noardlike_fryske_walden

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: