Beste mensen,

Afgelopen zaterdag stond er een artikeltje in de Leeuwarder Courant over het Mienskipsfûns Eastermar. (zie bijlage)
Helaas is het interview wat ik afgelopen donderdag met Noor Vloeimans heb gehad maar voor een deel verwoord, waardoor het artikel nogal gekleurd en dus volstrekt onjuist is weergegeven.Uiteraard heb ik meteen gebeld met mevrouw Vloeimans. Zij had geen idee waarover ik het had, want ze had het stukje nog niet gelezen!!! Uit haar verhaal begrijp ik dat dit is wat de redactie er van heeft gemaakt. Blijkbaar heeft iemand anders haar aantekeningen van het interview gebruikt om er vervolgens een artikeltje van te maken. Komende maandag heb ik weer een gesprek met mevrouw Vloeimans, want jullie zullen begrijpen dat ik hiervan baal als een stekker.

Wij, Anne en Nynke, hebben eind januari de stekker niet uit het project getrokken, zoals in het bericht staat te lezen. Dat kunnen wij ook niet, omdat wij (alle aanwezigen die op de openbare brainstormsessie van 8 februari aanwezig waren) gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het verdere verloop van het Mienskipsfûns Eastermar.

Het artikel van Noor Vloeimans beschrijft alleen de situatie van voor 8 februari en helemaal niets over de periode daarna. En ik kan jullie verzekeren dat ik daar, met al mijn enthousiasme, over heb verteld. Dat er in deze fase slechts sprake is van alleen noch ideeën en nog geen concrete feiten, is waarschijnlijk de oorzaak van deze onvolledige en onjuiste berichtgeving.

Voor jullie informatie,med

Eelke Hoekstra en ik hebben een gesprek gehad met woningcorporatie WoonFriesland en met de gemeente Tytsjerksteradiel. Beide gesprekken hebben we als zeer positief ervaren. Op de bijeenkomst van 8 februari hebben we in al ons enthousiasme de lat natuurlijk heel hoog gelegd door De Kjellingen te willen kopen.
Voor WoonFriesland vormde dat geen probleem, maar zij zagen ook wel dat wij op zeer korte termijn geen miljoenen bij elkaar konden krijgen om eigenaar te worden. WoonFriesland bood echter wel een andere optie. Hiervoor was samenwerking met de gemeente nodig, die we ook hebben gekregen.

Er lopen echter ook nog andere belangen die voor de mienskip van Eastermar van grote invloed kunnen zijn. Zeker op korte termijn! Om deze belangen niet te doorkruisen moeten wij een beroep doen op ons geduld. Maar als alles lukt, dan kan ons geduld zeker beloond worden en nodig ik jullie allen weer uit voor een volgende bijeenkomst. Zoals de situatie er nu voorstaat verwacht ik hier nog voor de zomervakantie duidelijkheid over.

Ik laat jullie nog even weten wat het gesprek met Noor Vloeimans gaat opleveren komende maandag.

Hartelijke groet,

Anne Oosterdijk

LC 30062018

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: