Nei in oantal jierren fan ôfwêzigens is it dit jier wer tiid foar Beachbarren.
De Beachboys hawwe it sprekwurdlik stokje oerdroegen.
Kwa opset sil der net folle feroarje: sport en wille byinoar bringe op it Breed.
It doarpsplein sil wer omboud wurde ta in echt strân.

Dit alles sil op 29 july plakfine.
Teams moatte bestean út 2 froulju en 2 manlju.
De kosten binne 20 euro it team.

De start sil om 13.30 oere wêze!
Mis it net!
Teams kinne harren opjaan op: beachbarren@gmail.com Hjiryn de teamnamme en de spilers oanjaan.

Oant dan!

De BeachBoys

beachbarren2023

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: