Yn de simmerprogrammearring fan Omrop Fryslân Aktueel is as ûnderdiel fan ‘e moarnsútstjoering de rubryk De Doarpsomropper opnaam. Yn dat programma bringt ien fan de Omrop Fryslânmeiwurkers tusken healwei sânen en njoggen oere in besite oan in doarp om nijsgjirrige saken oer dat doarp yn omtinken te bringen.

Kommende tongersdei (11 augustus) stiet Eastermar sintraal yn dy útstjoering. Dan sil ferslachjouwer Wytse Vellinga in loop troch ús doarp meitsje.

Dus Eastermarders, de wekker sette op 6.30 oere en harkje!

Bijgaande foto's werden vanmorgen vroeg gemaakt door Klaas Jansma

IMG_0012

IMG_0016

Oar doarps- en ferieningsnijs:
Ek nijsgjirrich: