Wat nu, alweer een barren. Ja! Een praisebarren.

Deze praise wordt gehouden op vrijdag 23 november van 20:00 tot 21:30 in de centrale ruimte in de Kjellingen. Het wordt een avond met de nadruk op muziek en samenzang onder begeleiding van live muziek. Na afloop is er koffie. Als er mensen met wensen zijn zoals, een plek reserveren voor mensen die moeilijk ter been zijn, dit dan graag even aan één van ons doorgeven. Mochten er nog enthousiaste vrijwilligers zijn om evt. de ruimte klaar te maken en op te ruimen, ook dit graag melden bij één van ons.

Wij hopen dat uw nieuwsgierigheid gewekt is en willen hier nog één ding aan toevoegen: BIJ TWIJFEL KOMEN!
Menno Westerhof 472702
Rienk Brouwer 471344
Gepke Hamstra 471216
Sytse Wilkens 331099
Frans van Herwijnen 472938
Michel van Holsteijn 472416

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen