yoga

Al hiel faak tocht mar noch noait dien of oan takaam?
Meld dy dan oan foar de nije Yogakursus:

De Yoga van de Eenvoud

dêr’t elkenien oan meidwaan kin.
Jo hoege net linich, slank of soepel te wêzen.
Yoga is foar elk dy‘t bewust rêst yn de holle en ûntspanning foar spieren en gewrichten siket.

Der wurde twa kursussen jûn, op de woansdei en de tongersdei.
De kursussen begjinne op 25 en 26 septimber, de jûns om 20.00 oere yn De Kjellingen.

De kosten binne €80,- foar 10 lessen fan 75 minuten.

Hast belangstelling of wolst noch mear ynformaasje ha, stjoer my dan in e-mailtsje, mar belje kin ek.

Jantsje Hoekstra

til 0512 471558

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen