Aan de inwoners van Eastermar,

Als handhaver ben ik werkzaam bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Op de hoek 't Hof/Sytskelân speelt de jeugd vaak met houten pallets en ander hout. Vorige week belden twee personen uit Eastermar mij op met het verzoek de 'rommel' op te ruimen.
In samenspraak met de wijkagent, dhr. Hogendorp, ben ik van mening dat de jeugd in de vakantietijd lekker moet kunnen spelen op de genoemde locatie. Medewerkers van de gemeente zullen het hout dan eind september weghalen.

Zouden de inwoners van Eastermar ervoor willen zorgen dat er aan de jeugd niet meer hout aangeboden wordt, zodat de hoeveelheid hout binnen de perken blijft en in elk geval niet groter wordt dan nu het geval is?

Met vriendelijke groet,
Anne Braaksma
Tel. 0511-460860

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen