In ferkearsûngefal mei fatale ôfrin.
Ik koe 'suster' Durkje Brander alinne fan de spontane strjitpraatsjes, mei tank oan de hûntsjes.
It hat in protte minsken yn it doarp rekke dat sy samar ynienen wei is.
In lêste moeting mei Durkje en hûntsje Sara.

RV

susterdurkjebrander

(Klik foar in grutte ôfbylding)

Kontakt mei Eastermar.nl

inloggen redacteuren

Tekst laten voorlezen

Wanneer u een Friese tekst niet goed kunt lezen, dan is er de mogelijkheid om het artikel te laten voorlezen. Druk dan bovenaan het artikel op 'Harkje'.
Knopo om een artikel te beluisteren

Ook bestaat er de optie om alleen een bepaald stukje tekst te beluisteren. Selecteer dan de beoogde tekst en druk op het luisterknopje.
Deze voorleesfunctie is mede tot stand gekomen dank zij de AFûK.
Complete uitleg »

     
Nei boppen